Vekte - Regnskapsfører

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Skatt- og avgiftsrådgivning

Vekte tilbyr skatte- og avgiftsrådgivning for sine kunder. Faglig sterke ansatte sørger ikke bare for at skatter og avgifter blir korrekt innrapportert til riktig tid, men sørger også for at ved gjennomgangen av regnskapene gis det tilbakemelding dersom tilpasninger kan gi redusert firmaskatt, økt fradrag for inngående merverdiavgift eller redusert arbeidsgiveravgift forbundet med lønn og ansattgoder. Vi ser dette som en nødvendighet for at våre kunder skal være konkurransedyktige i et tøft marked.

Vi arbeider hver dag for å bidra til økt verdiskapning hos våre kunder.

Skatter og avgifter som påvirker deg og ditt selskap:

Firmaskatten:

Firmaskatten beregnes av det skattepliktig overskuddet bedriften din skaper hvert år. Vekte gir sine kunder tilbakemelding når vi ser at man kan gjøre grep for å redusere det skattepliktige overskuddet i bedriften. Vi ønsker at de som skaper verdiene også skal få glede av verdiene de har skapt.

Merverdiavgift:

Dersom din bedrift omsetter varer og-/eller tjenester for over 50 000 kroner hvert år, og disse varene og-/eller tjenestene ikke er unntatt merverdiavgiftsområdet, skal bedriften registreres i merverdiavgiftsregisteret. Når du er registrert i merverdiavgiftsregisteret, refunderer myndighetene inngående avgift – altså merverdiavgiften på varer og tjenester som du kjøper inn til driften av virksomheten. Vekte sørger for at alle våre kunder får de fradragene de har krav på.

Arbeidsgiveravgift, personskatt, trygdeavgift, toppskatt og utbytteskatt:

Dersom man utbetaler eller refunderer ansatte eller andre personer penger fra selskapet, er det viktig å ha kontroll på regelverket for hva som er innberetningspliktige beløp, hva som genererer personskatt, trygdeavgift, toppskatt, utbytteskatt og-/eller arbeidsgiveravgift, og når disse avgiftene skal beregnes, innrapporteres og betales. Vekte sørger for at alle våre kunder overholder regler og frister fastsatt av myndighetene, samt at våre kunder kun blir belastet for de avgiftene de er pliktige til å betale. Vekte fungerer som en rådgiver for våre kunder for å redusere kostnaden forbundet med skatter og avgifter til staten.