Vekte - Regnskapsfører

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Budsjett

For å drive et selskap på en sunn måte, er det essensielt å ha en økonomisk målsetning for driften. Målene bør være minimum ett år frem i tid, men det er også lurt å sette seg mål flere år fremover i tid.

Et budsjett er et verktøy for å synliggjøre de økonomiske målene man har satt for selskapet. Et godt budsjett er essensielt for å kunne styre bedriften fra måned til måned, og år til år, på en god måte.

Et budsjett benyttes først og fremst til å sammenligne budsjetterte tall med de faktiske regnskapstallene. Så fort en periode er ferdigstilt sammenholdes tallene. Dersom det er vesentlige differanser mellom budsjett og regnskap, må man gjøre seg opp en mening om hva differansene skyldes, og man setter i gang tiltak for å redusere differansene.

Eksempler på slike tiltak kan være å redusere kostnader, øke inntekter eller rett og slett justere budsjettet dersom budsjettet viser seg å være urealistisk.

Eksempler på kostnadsreduksjoner kan være reforhandling av leverandøravtaler for å få bedre innkjøpspriser, oppsigelse av dyre eller unødvendige innkjøpsavtaler eller gjøre en vurdering av selskapets faste driftskostnader.

Tiltak for å øke salget kan være å øke markedsføringen for produktene eller tjenestene selskapet tilbyr. Da er det viktig at man hele tiden har kontroll på hvor mye hver ekstra krone i økte markedsføringskostnader bidrar med i økt salg. Igjen blir budsjettet og regnskapet et viktig verktøy.

Vekte kan bistå med å sette opp realistiske budsjetter. Vi kan også analysere og anbefale tiltak dersom det er differanser mellom budsjett og faktiske resultater.