Vekte - Regnskapsfører

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Likviditetsanalyse / Kontantstrømanalyse

Vekte kan likviditetsanalyse, også kalt kontantstrømanalyse. Ved å analysere ditt selskaps kontantstrøm, samt utarbeide et kontantstrømbudsjett, synliggjør vi selskapets framtidige finansieringsbehov. Dette er et uvurderlig styringsverktøy for å fremskaffe kapital både til å dekke fremtidige investeringer, så vel som løpende forpliktelser.

Mange selskaper i vekst opplever likviditetsutfordringer. Det er naturlig – større aktivitet øker både investeringsbehov og løpende kostnader. I slike tilfeller er det fristende for ledelsen å bruke av likviditetsreserven til investeringer, men denne er i utgangspunktet ment for betaling av den daglige driften. Slike valg kan medføre at et selskap får utfordringer med å overholde sine leverandørers betalingsbetingelser, eller å gjøre opp offentlige skatter og avgifter til forfall.

Vekte AS kan bistå deg som bedriftsleder med å analysere selskapets likviditetsbehov, samt bistå med konkrete tiltak for å møte de fremtidige forpliktelsene selskapet måtte stå overfor. Det er mange virkemidler man kan spille på, men det er viktig å bruke de virkemidlene som passer ditt selskap.

En kontantstrømanalyse, sammen med en regnskapsanalyse, er effektive styringsverktøy i kartleggingen av fremtidige finansieringsbehov. Vekte AS hjelper deg med å møte selskapets drifts- og investeringsbehov på en sunn og bærekraftig måte.