Vekte - Regnskapsfører

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Årsoppgjør

Vekte utarbeider alle nødvendige dokumenter i forbindelse med årsoppgjøret.

For aksjeselskap

Uavhengig av om du har revisor eller ikke, kan Vekte utarbeide alle nødvendige dokumenter i forbindelse med årsregnskapet for deg. Har selskapet ditt revisor, behøver revisor kun å utarbeide revisjonsberetningen for å ferdigstille årsregnskapet.

Vekte utarbeider:

Vi er også behjelpelige med å utarbeide:

For ansvarlige selskap

Vi utarbeider selskapsoppgave og deltakeroppgaver med alle nødvendige vedlegg.

Enkeltpersonforetak

Vi utarbeider selvangivelse for næringsdrivende med alle nødvendige vedlegg.