Vekte - Regnskapsfører

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Økonomisk rapportering og analyse

Aksjonærer i et selskap ønsker avkastning på sine investeringer. For å sikre en god langsiktig avkastning, og at selskapet når de målene som er satt, er man avhengig av at selskapet har en sunn økonomi og en gjennomtenkt plan for fremtidig utvikling.

Gjennom å analysere ditt selskaps rentabilitet, finansielle struktur, kontantstrøm, likviditet, soliditet og økonomiske målsetninger, kan vi kartlegge nødvendige tiltak for å sikre en sunn finansiering av selskapets investeringer og utvikling.

Ved hver periodeavslutning, eller på forespørsel, mottar du som kunde av Vekte en skreddersydd tilbakemelding med økonomisk status for din bedrift. Dette bidrar til en optimal forståelse av ditt selskap.

Nøkkelbegreper:

Selv om hvert av punktene over gir et inntrykk av bedriftens finansielle status, er det viktig å se alle elementene i sammenheng. Dette setter deg i stand til å ta riktige grep for å styre selskapets finansielle situasjon. Vekte hjelper deg til en optimal tilpasning av din bedrifts finansielle stilling.