12 nyttige tips til et mer effektivt årsoppgjør

Tips til årsoppgjøret

 

Juleferien er overstått og de siste rakettene er avfyrt. Året er 2022 og det er på tide å lukke bøkene for fjoråret.

Vi i Vekte ordner det meste av arbeidet i forbindelse med årsavslutningen men vi har likevel behov for en god dialog med deg som kunde for å sikre høy kvalitet på regnskapet som utarbeides.

Under finner du 12 nyttige tips for å sikre et effektivt årsoppgjør:

 1. Har du firmabiler?
  • Lag en liste over kilometerstand per 31.12. for alle biler i selskapet.
 2. Har du varelager?
  • Dersom du har et varelager skal varetellingen utføres så tett opp til årsskiftet som mulig. Sørg for god planlegging av varetellingen. Les her (har du planlagt varetellingen?)
 3. Kundefordringer
  • Gjør en vurdering av alle kundefordringer per 31.12. Send oss en oversikt over hvilke fordringer som skal avsettes som tap, eventuelt tapsføres.
 4. Har du utført arbeid eller levert varer før 31.12. som ikke ble fakturert før året etter?
  • Utarbeid en liste over alt påløpt arbeid og varesalg som ikke er fakturert per 31.12.
 5. Har du kontanter liggende?
  • Utarbeid bekreftelse på kontantbeholdning per 31.12.
 6. Har du solgt gavekort eller gitt ut tilgodelapper til dine kunder?
  • Utarbeid en liste over tilgodelapper / gavekort som er aktive per 31.12., samt hvilke beløp som gjenstår på hver av dem.
 7. Har du tatt ut varer eller tjenester fra selskapet eller gitt de ansatte personalrabatter i løpet av året?
  • Er det foretatt privatuttak av varer eller tjenester fra virksomheten som ikke er kommunisert til oss må dette ettersendes snarest. Dette gjelder både for eiere, deltakere og ledende ansatte.
  • Har de ansatte fått personalrabatter hvor rabatten overstiger 8 000 kr i løpet av året må en oversikt over dette sendes oss.
 8. Bonuser eller andre goder til ansatte som enda ikke er utbetalt
  • Gjør klar en oversikt over eventuelle bonuser og andre goder de ansatte har opparbeidet seg i løpet av regnskapsåret som skal utbetales til etter 31.12.
 9. Årsoppgaver
  • Årsoppgaver er en viktig del av kvalitetssikringen av regnskapet. Innhent årsoppgave for:
   • Bank (bankkontoer og lån)
   • Forsikringsselskap (oversikt over innrapporteringspliktig forsikring)
   • Pensjonstilbyder / OTP
   • Leasingselskap
   • VPS konto (oversikt over investeringer i løpet av året)
   • Eventuelt andre årsoppgaver du har mottatt i løpet av året
 10. Utbytte og endring i aksjekapital / antall aksjer i løpet av året
  • Gjør klar alle generalforsamlingsprotokoller med eventuelle vedlegg for året
  • Gjør klar alle styremøteprotokoller med eventuelle vedlegg for året
  • Sett opp en oversikt over alle transaksjoner i selskapets aksjer i løpet av året
 11. Fordringer og gjeld til selskap og privatpersoner
  • Gjennomgå alle utlån og innlån som ikke er fra finansinstitusjoner og sørg for at du har signerte låneavtaler. Låneavtalene må minimum inneholde:
   • Avtaleparter, beløp, rente, nedbetalingstid og eventuell sikkerhet
 12. Vurdering av egenkapital og likviditet
  • Gjør en vurdering av selskapets egenkapital og likviditet. Styret er pliktig til å påse at selskapet til enhver tid både har forsvarlig likviditet og egenkapital

 

Ta kontakt med oss i Vekte dersom du trenger bistand med planleggingen av årsoppgjøret, innhenting av informasjon, utarbeidelse av grunnlag, søknader om utsettelser eller andre oppgaver.

Vi ønsker deg et godt årsoppgjør 😊

Frister for årsoppgjøret 2021

Aksjeselskap

 1. Aksjonærregisteroppgave – 31.01.2022
 2. Skattemelding – 31.05.2022
 3. Årsregnskap – 30.06.2022 (frist for fastsetting av årsregnskap i generalforsamling)

Selvstendige næringsdrivende

 1. Skattemelding for personlig næringsdrivende – 31.05.2021