Utbytte i 2021 eller 2022

 

Det er forventet en markant økning i skattenivået på utbytte fra 2021 til 2022 og det er stor sannsynlighet for at denne trenden vil fortsette. Det er derfor fornuftig å gjøre en grundig vurdering av om du skal ta ut utbytte fra selskapet ditt i år eller ikke.

I forslag til statsbudsjett har regjeringen foreslått å øke utbytteskatten med 3,52 % til 35,20 %. I praksis medfører dette at du skatter 35 200 kr mer av et utbytte på 1 000 000 kr som vedtatt 01.01.2022 eller senere.

For å bli beskattet etter dagens utbytteskattesatser må du vedta utbyttet i en ekstraordinær generalforsamling i 2021. Det er for sent å vedta utbytte i forbindelse med avleggelsen av 2021 regnskapet siden generalforsamlingen som vedtar regnskapet for 2021 avholdes i 2022.

Hvor mye kan du ta i utbytte?

Det er to hovedelementer du må vurdere før du vedtar et utbytte. For det første må det være forsvarlig likviditet i selskapet. For det andre må det være forsvarlig egenkapital til å ta ut utbytte.

I praksis vil forsvarlig egenkapital være samme som at det er nok fri egenkapital per 31.12.2020 justert for eventuelle ekstraordinære utbytter vedtatt hittil i 2021.

Alternativt kan du også få inkludert årets overskudd etter skatt i utbyttegrunnlaget. Da må det utarbeides en mellombalanse som sendes til Foretaksregisteret før utbyttet utbetales. Mellombalansen må også revideres dersom selskapet har revisor.

Tidspunkt for betaling av skatt på utbytte

Ulempen med å vedta et utbytte i 2021 er at skattebelastningen også forskyves. Det medfører at du må betale skatten tidligere, noe som igjen medfører at du har mindre investeringskapital som kan medføre tapt avkastning.

Utbytte og privat formuesbeskatning

Dersom du bestemmer deg for å vedta utbytte i 2021 kan du spesifisere i generalforsamlingsprotokollen at utbyttet skal utbetales i 2022 (maksimalt 6 måneder etter vedtaket). På denne måten unngår du at utbyttet medtas i formuesskattegrunnlaget ditt for 2021.

Vi i Vekte bistår våre kunder med råd slik at du kan å ta valg som er trygge for selskapet og lønnsomme for deg som aksjonær.