Varder – Hulaas og HCA – Våre samarbeidspartnere

Hulaas og HCA Revisjon blir Varder - Våre samarbeidspartnere

På det nye året har det skjedd mye i 5 etasje på kontorfellesskapet vårt i Henrik Ibsens gate 60C. Våre to samarbeidspartnere Hulaas (advokater) og HCA revisjon har slått seg sammen til det nye rådgivningsselskap Varder. Sammen er de nå 40 ansatte innen både juss og revisjon som skal ta opp konkurransen i SMB-markedet.

Hulaas og HCA Revisjon blir Varder

Få selskaper har både revisorer og advokater tilgjengelig under samme tak, selv om advokater og revisorer ofte jobber tett sammen på ulike klient oppdrag. Advokatene i Hulaas og revisorene i HCA har jobbet sammen på en rekke oppdrag tidligere. Etter et tett samarbeid innså de at produktet de leverte sammen var mye bedre enn det de utførte hver for seg. Sammen oppdaget de kunne generere mer arbeid til begge parter, samt bli mer effektive om de var samlet.

Transaksjoner, tvister, arbeidsrett, skattespørsmål, skifte, restrukturering, insolvens og bobehandling er blant fagområdene de to profesjonene får utnyttet hverandres kunnskaper. Nå som de sikter seg inn på SMB-markedet vil de sammen kunne tilby større og bredere kompetanse enn før. Nå trenger ikke tidligere Hulaas å engasjere en revisor, men kan bare rusle over gangen ved spørsmål.

Rådgivningsselskapet vil også kunne drive med granskninger, enten det er knytter til mistanker om underslag, korrupsjon eller konflikter i bedrifter og organisasjoner, samt konkurssaker.

Advokater som arbeider med slike saker, trenger noen som kan regne og revisorer trenger noen med litt dypere juridisk forståelse. Sammen ser de dagens lys som Rådgivningsselskapet Varder.

Vekte AS vil være et uavhengig regnskapsbyrå, men vi forsetter vårt gode samarbeidet med Varder. Vi ser frem til et nytt og spennende år sammen vår nabo og samarbeidspartner!

For dere som ønsker å lese mer om det nye rådgivningsselskapet Varder, kan lese artikkelen «Paragrafryttere trenger folk som kan regne» som ble publisert i Finansavisen. Denne artikkelen er et kort et utdrag av artikkelen i Finansavisen publisert den 16.01.22 av Oliver Orskaug.

Vi gratulerer Varder med en spennende artikkel og god publisitet i Finansavisen!