Budsjett – Nå dine mål gjennom god budsjettering

Budsjett

 

Har du satt mål for selskapet ditt og konkret tallfestet ønsket omsetning og resultat? Mange svarer nei på dette spørsmålet. Årsaken er ofte at man er fornøyd med tingenes tilstand siden selskapet vokser jevnt og genererer overskudd år etter år.

Noen ganger er dette nok, men dersom man ønsker å sette seg hårete mål og utvikle selskapet videre, oppnå høyere omsetning og-/eller overskudd, vil klart definerte mål tallfestet i et budsjett øke sannsynligheten for at dette skjer.

Det finnes to typer budsjetter som samlet kan bidra sterkt til å øke sannsynligheten at man oppnår de økonomiske målsetningene man har satt seg, driftsbudsjett (les mer her) og likviditetsbudsjett (les mer her).

Driftsbudsjettet (resultatbudsjett) er et viktig verktøy som kan bidra til at man setter gode og realistiske målsetninger for selskapet. Driftsbudsjettet sammen med likviditetsbudsjettet er svært viktige styringsverktøy som bidrar til at man kan oppnå målet man har satt seg. På altinn.no finner du gode budsjettmaler (trykk her).

Mange setter opp Driftsbudsjett og Likviditetsbudsjett selv, mens andre velger å få hjelp av regnskapsfører til å utføre jobben. Vi i Vekte AS bistår våre kunder med å sette opp realistiske budsjetter, samt analysere og anbefale tiltak ved behov.

Les mer om: Driftsbudsjett (resultatbudsjett).

Les mer om: Likviditetsbudsjett.